محصولات ویژه

پایان نامه کارشناسی شهرسازی کامل فایل ورد قابل ویرایش

پنج‌شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 19:55


پایان نامه کارشناسی شهرسازی کامل فایل ورد قابل ویرایش

پای پخان نامه کارشناسی شهرسازی کامل فایل ورد قابل ویرایش

فایل رساله ی کامل دوره کارشناسی رشته شهرسازی با موضوع :بررسی راه کارهای مناسب برای بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهر کرمان(نمونه موردی محله قلعه محمود کرمان .) که شش فصل شامل: فصل اول کلیات تحقیق ، فصل دوم مبانی نظری ، فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم آناللیز و شناخت ، فصل پنجم ارائه ...