محصولات ویژه

سیستم نگهداری و تعمیرات PM

یکشنبه 19 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 20:21
سیستم نگهداری و تعمیرات PM

سیستم نگهداری و تعمیرات PM

نگهداری و تعمیرات PM + نرم افزار برنامه ریزی cmms | قابلیت اطمینان در خصوص پیدایش نظام های نگهداری و تعمیرات تا قبل از انقلاب صنعتی ، مفهومی با عنوان نگهداری و تعمیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از خرابی وجود نداشت. پس از ایجاد فضای رقابت در کسب و کار و ایجاد قیمت های رقابتی و پاسخ به ...