X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

محصولات ویژه

کیلوگرم و گرم

جمعه 21 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 15:28

سوالهای تستی

 

1) با ترازو می توانیم .............. دو چیز را مقایسه کنیم .

 

الف) حجم                                         ج  ) جرم

ب  ) قد                                             د  ) وزن

 

2) کدام جمله درست است وقتی کفه ترازو میزان بایستد

الف) جرم وزنه یک کفه ترازو برابر با جرم جسم کفه دیگر است 

ب  ) حجم دو جسم مساوی است 

ج  ) جرم جسم بیشتراز جرم وزنه ها است 

د  ) جرم وزنه ها بیشتر از جرم جسم است

 

 3) یک وزنه نیم کیلویی با کدام وزنه زیر برابر است

 

الف) دو تا 250 گرمی                            ج  ) یک 500 گرمی

ب  ) 5 صدگرمی                                   د  ) هر سه مورد


ادامه مطلب ...

آشنایی با ارزشیابی توصیفی قسمت دوم

پنج‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 19:14

ارزشیابی توصیفی، شکلی از ارزشیابی تحصیلی-تربیتی است که در آن معلم با مشارکت فعال  و دانش آموز و اولیای ایشان با استفاده از ابزار های مختلف به جمع آوری اطلاعات در زمینه تلاش ها، پیشرفت ها و موفقیت های دانش آموزان می پردازد و با طبقه بندی تحلیل و تفسیر اطلاعات به آنها کمک می کند تا بهتر یاد بگیرند و مشکلات یادگیری خود را به کمک اولیا و معلمان برطرف کنند.هدف اصلی در ارزشیابی توصیفی بهبود شرایط یادگیری دانش آموزان با از بین بردن اضطراب های نامطلوب ناشی از برگزری امتحانات و بازخورد های عددی است.ویژگی های ارزشیابی توصیفی
1-
در ارزشیابی توصیفی به جای دادن نمره به دانش آموز از عبارت های کیفی مثل تلاش خوبی داشته ای، با تلاش به موفقیت رسیده ای، برای موفقیت باید بیشتر تلاش کنی، با انجام تمرین بیشتر مشکل شما برطرف می شود و ... استفاده شود.
2-
ارزشیابی توصیفی به زمان خاص محدود نمی شود این ارزشیابی در کل جریان یادگیری، در فعالیت های خارج از کلاس و در محیط زندگی جریان دارد.
3-
تلاش و دشد کودکان همانند موفقیت آنان ارزشمند است و فقط به موفقیت ها امتیاز داده نمی شود بلکه، تلاش و پیشرفت نیز امتیاز دارد.
4-
همانگونه که یادگیری دانش آموزان در حوزه های مختلف و سطوح متفاوت است، سنجش و ارزشیابی آن نیز باید با استفاده از ابزار هایی باشد که بتواند این یادگیری ها را بسنجد. پوشه کار، آزمون ها، مشاهدات از جمله ابزارهایی است که در ارزشیابی توصیفی مورد استفاده قرار می گیرد.


ادامه مطلب ...

آشنایی با ارزشیابی توصیفی قسمت اول

پنج‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 19:12

چرایی طرح :

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یکی از عناصر مهم و اساسی برنامه های درسی و نظام های آموزش و پرورش جهان محسوب می شود . لذا با عنایت به اهمیت این عنصر در روند فعالیت یاددهی یادگیری ، ارائه شیوه های نوین در این زمینه و ارتقا سطح دانش معلمان و سایر دست اندرکاران تعلیم و تربیت ، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد .

از طرفی رویکرد یکسان موجود برای ارزشیابی تحصیلی از سال 1303 تاکنون ، به صورت امتحان کتبی شفاهی نمود پیدا کرده و در این رابطه ملاک ثابت ( 20-0 ) همواره پایدار بوده است . در اکثر کشورهای جهان نیز ، توجه به ابعاد شخصیت فراگیر ذهن علمای تعلیم و تربیت را به استفاده از شیوه های نوین ارزشیابی سوق داده است و تجارب موفقی در این زمینه موجود می باشد .

تعریف : به استناد تعریفی که توسط دکتر حسنی و همکاران ایشان از ارزشیابی توصیفی شده است ، به مصداق ذیل دست پیدا می نماییم :

)به کارگیری مقیاس مقوله ای رتبه ای ، به جای مقیاس فاصله ای ( 20-0 ) و به کارگیری کارنامه ی توصیفی و ابزارهایی برای سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متناسب با مقیاس مورد نظر (اهداف:


ادامه مطلب ...

مبحث اندازه گیری جرم، کیلوگرم و گرم

پنج‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 16:54

  این عبارتها را کامل کنید

 

1 )    2 کیلوگرم =  .............. گرم

 

2 )    5000 گرم = .............. کیلوگرم

 

3 )   4 کیلوگرم و 50 گرم = .............. گرم

 

4 )    1000 گرم = .............. نیم کیلو گرم

 

5 )    1کیلوگرم = .............. صدگرم

 

6 )    1 کیلوگرم = ..............  نیم کیلوگزم

 

7 )    4654 گرم = .............. کیلوگرم و .............. گرم

 

8 )    3 کیلوگرم = .............. نیم کیلوگرم

 

9 )    2 کیلو گرم و 4 گرم = .............. گرم

 

10)    5 کیلوگرم و 135 گرم = .............. گرم

 

11)   5008 گرم = .............. کیلوگرم و .............. گرم

 

12)   نیم کیلوگرم = .............. گرم

 

13)   دو نیم کیلوگرم و 500 گرم =  ..............  گرم 

 

14)    یک کیلوگرم = دوتا  .............. گرم

 

15)    2 کیلوگرم =  .............. صدگرم

 

16)    350 گرم و 650 گرم روی هم =  .............. کیلوگرم


ادامه مطلب ...

سوالهای تستی

پنج‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 16:51

1 ) برای محیط مثلث متساوی الاضلاع . ....

الف) اندازه یک ضلع را در سه ضرب می کنیم 

ب ) اندازه یک ضلع را بر سه تقسیم می کنیم

ج ) اندازه سه ضلع را با هم جمع می کنیم

د ) دو مورد الف و ج درست است  

 

2) در کدام شکل محیط آن اندازه یک ضلع در تعداد الاضلاع است ؟

الف) مربع                                         ج  ) مثلث

ب  ) لوزی                                         د  ) همه موارد

 

3) محیط چند ضلعی منتظمی داریم که سه برابر اندازه ضلع آن است . نام این چند ضلعی کدام است ؟

الف) مربع                                         ج  ) مثلث متساوی الاضلاع

ب  ) لوزی                                         د  ) مثلث متساوی الساقین

 

4)  محیط مثلث متساوی الاضلاعی 24 متر است اندازه یک ضلع آن چند سانتمتر است ؟

الف) 8 متر                                        ج  ) 72 متر

ب  ) 800 سانتیمتر                             د  ) 600 سانتیمتر

 

5) محیط هر شکل یعنی ؟

الف) پیرامون آن                                  ج  ) طول اطراف آن

ب  ) دور تا دور آن                                د  ) هر سه مورد درست است

 

6) مثلثی که دو ضلع هم اندازه داشته باشد ؟

الف) مثلث متساوی الاضلاع                  ج  ) مثلث مختلف الاضلاع

ب  ) مثلث قائم الزوایه                          د  ) مثلث متساوی الساقین

 

7) به مثلثی که هر سه ضلع آن هم اندازه نباشد کدام مثلث است ؟  

الف) مثلث متساوی الاضلاع                  ج  ) مثلث مختلف الاضلاع

ب  ) مثلث قائم الزوایه                          د  ) مثلث متساوی الساقین

 

8) کدام تعریف پاره خط است ؟

الف) قسمتی از خط راست که یک سر آن بسته باشد .

ب  ) قسمتی از خط راست که دو سر آن بسته باشد .

ج  ) قسمتی از خط راست که دو سر آن بسته نباشد .

 

9) هر پاره خط چند نقطه وسط دارد ؟

الف) یک                                            ج  ) دو

ب  ) سه                                           د  ) چهار

 

10 ) محیط هر مثلث متساوی الاضلاع چند برابر طول ضلع آن است ؟

الف) یک                                            ج  ) دو

ب  ) سه                                           د  ) چهار

 

11 ) کدام یک از چهار ضلع های زیر ضلع های هم اندازه دارند ؟

الف) مربع                                         ج  ) مستطیل

ب  ) لوزی                                         د  ) مورد الف و ب درست است

 

  ب                                                            

12) نام شکل مقابل چیست ؟     الف  ج

 

الف) مثلث (الف _ ب _ ج)                    ج  ) مثلث متساوی الاضلاع

ب  ) مثلث متساوی الساقین                د  ) مورد الف و ج درست است

 

13) چهار ضلع برابر دارم اما قطرهایم نامساوی است . من چه شکلی هستم ؟

الف) مربع                                         ج  ) مستطیل

ب  ) لوزی                                         د  ) مورد الف و ب درست است

 

14) چهار ضلع برابر دارم و قطرهایم نیز با هم مساوی است. من چه شکلی هستم ؟

الف) مربع                                         ج  ) مستطیل

ب  ) لوزی                                         د  ) مورد الف و ب درست است

 

15) قطرهای من با هم مساوی است ولی ضلع هایم با هم برابر نیستند . من چه شکلی هستم ؟

الف) مربع                                         ج  ) مستطیل

ب  ) لوزی                                         د  ) مورد الف و ب درست است

اندازه گیری پاره خط و محیط

پنج‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 16:49

  مسئله های زیر را حل کنید

 

1 ) محیط مثلث متساوی الساقینی  14 سانتیمتر است . اگر ضلع سوم آن 4 سانتیمتر باشد  دو ضلع دیگر آن چند سانتمتر هستند ؟

 

 

2 ) محیط یک مثلث متساوی الاضلاع 24 سانتیمتر است . اگر محیط این مثلث با محیط مربعی برابر باشد . طول هر ضلع این مربع چقدر است ؟

 

  

3 ) محیط مربعی 20 سانتیمتر است . اندازه یک ضلع آن چند سانتیمتر است ؟

 

 

4 ) عرض مستطیلی 6 سانتیمتر و طول آن دو برابر عرض آن است . اندازه طول را حساب کنید ؟

محیط مستطیل چقدر است ؟

 

 5 ) زهرا یک تکه سیم به طول 16 سانتیمتر را به شکل مربع در آورد . اندازه طول هر ضلع مربع چند سانتیمتر است ؟

 

 

6 ) زیبا با یک تکه سیم به طول 15 سانتیمتر یک مثلث متساوی الاضلاع درست کرد . اندازه طول هر ضلع مثلث چند سانتیمتر است ؟

  

7 ) مثلث متساوی الساقینی داریم که اندازه هر ساق آن 8 سانتمتر و ضلع سوم آن 2 سانتیمتر است . محیط این مثلث را حساب کنید ؟

 

 

8 ) محیط مربعی به ضلع 6 سانتیمتر چند سانتیمتر می شود ؟  

 

 

9 ) محیط مثلث متساوی الاضلاعی که طول هر ضلع آن 4 سانتمتر باشد ، چند سانتیمتر می شود ؟

 

 

10 ) قاعده مثلث متساوی الساقینی 6 سانتیمتر و هر ساق آن 10 سانتیمتر است . محیط آن چند سانتیمتر است ؟

 

 

11 ) اندازه ضلع مربعی 4 متر است . محیط آن چند متر است ؟ محیط آن چند سانتیمتر است ؟

 

 

12 ) مقوایی به شکل مستطیل داریم  اندازه ضلع بزرگ مستطیلی 8 متر و ضلع کوچک آن 4 متر است . محیط این مقوا چقدر است ؟

 

 

13) محیط یک هشت ضلعی منتظم که اندازه هر ضلع آن 7 سانتیمتر است را حساب کنید  .

اندازه گیری پاره خط و محیط

پنج‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 16:49

  این عبارتها را کامل کنید

 

1 )  اندازه ی هر پاره خط را ..............  آن پاره خط می گویند .

 

2 )  اندازه ی دور هر شکل را ..............  آن شکل می گویند .

 

3 )  به هر مثلث که .............. هم اندازه داشته باشید ، مثلث متساوی الاضلاع می گوییم .

 

4 )  هر مثلث که دو ضلع هم اندازه داشته باشد را مثلث .............. می نامیم .

 

5 )  چهارضلعی که هم ضلع های برابر دارد و هم قطرهای برابر ..............  نام دارد .

 

6 ) هر مثلثی که ضلع های هم اندازه داشته باشد مثلث .............. نام دارد .

 

7 ) محیط مربعی به ضلع 6 سانتیمتر با محیط مثلث متساوی الاضلاعی که ضلع آن ..............  سانتیمتر است برابر می باشد .

 

8 ) محیط مثلث متساوی الاضلاع  .............. برابر ، طول ضلع آن است .

 

9 ) به قسمتی از خط راست که دو سر مشخص داشته باشد  .............. می گویند .

سی و یک راه موفقیت

پنج‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 09:34

http://www.imageurlhost.com/images/yzlgp1gq9kxqz91vfe.jpg
 

روز اول

 

از کارهایی که ناچاری انجام دهی لذت ببر. نق زدن تنها تو را خسته‌تر می‌کند و نمی‌گذارد کار را درست انجام دهی، اما اگر با موفقیت مانند یک دوست رفتار کنی، مثل سگ همه جا به دنبالت خواهد بود.

 

روز دوم

 

سعی کن کارهایت را از صمیم قلب انجام دهی، نه به صرف این که ناچاری انجام دهی. باید به کارت ایمان داشته باشی. یک جریان آب ضعیف، تنها نیمی از باغچه را آبیاری می‌کند.

 

روز سوم

 

همه چیز را همانطور که هست بپذیر. خواستن تنها، چیزی را تغییر نمی‌دهد. خواستن، باد را از وزیدن باز نمی‌دارد و برف را به آب نبات تبدیل نمی‌کند. اگر می‌خواهی چیزها را بهتر از خودشان تبدیل کنی، با آنها همان گونه که هستند مواجه شو.

 

روز چهارم

 

تمرین کن تا از درون شاد باشی. اجازه نده دیگران برای شاد کردن تو تصمیم بگیرند. خودت رئیس کارخانة شادی‌سازی باش.

 

روز پنجم

 

ذهنت را همانند ابر سفیدی که در آسمان است، آزاد کن. تلاش کن، اما نتایج کار را واگذار تا با هم کار بیایند. برای ابر چه فرقی می‌کند باد از کدام سو بوزد. چرا وقتت را برای چیزی که در کنترل تو نیست، تلف می‌کنی؟

 

روز ششم

 

وقتی تصمیم به انجام کاری می‌گیری، از خود نپرس: من چه می‌خواهم؟ بلکه بپرس: چه کاری به نفع همه است؟ اگر به فکر منافع دیگران باشی، دیگران در کنارت کار خواهند کرد و کمکت خواهند کرد تا موفق شوی.

 

روز هفتم

 

هنگام تصمیم‌گیری ابتدا نباید بپرسی، از این کار چه نفعی عایدم خواهد شد؟ پرسش درست این است که: چه کاری به نفع همه است؟ خانه زمانی مستحکم خواهد شد که همة دیوارهایش استوار باشند.

 

روز هشتم

 

وقتی کار به مشکل می‌خورد، نه دیگران را سرزنش کن و نه خود را، انسان وقتی شنا یاد می‌گیرد که از فرو رفتن در آب نترسد.

 

روز نهم

 

برای موفقیت در هر کار، باید ابتدا تصویر واضحی از نقشة کار داشته باشی. آنگاه، همان طور که در باد شدید، نخ بادبادک را محکم نگه می‌داری، باید هدفت را هم به همان محکمی نگه داری.

 

روز دهم

 

اگر طرحی در عمل مشکل‌تر از آن شد که فکر می‌کردی، دلسرد نشو. همه چیز این دنیا همین طور است، خصوصاً اگر ارزشمند باشد. لاجرم خود حبابی بیش نبود، زیبا اما توخالی.

 

روز یازدهم

 

مشکلات ما را قوی و به سمت پیروزی‌های بزرگ‌تر هدایت می‌کنند. کوهنوردی آسان نیست، اما منظره‌ای هم که از قله کوه دیده می‌شود، بسیار زیباست.

 

روز دوازدهم

 

اراده‌ات را قوی کن. خود را وارد به انجام کارهایی کن که برایت مشکل‌اند. سپس آنها را با جدیت انجام بده. بعد از مدتی خواهی دید که اراده‌ات همانند گرزی فولادی سخت و درخشان شده است.

 

روز سیزدهم

 

با انرژی کامل روی کارهایت تمرکز کن. شیشه‌های رنگی کلیسا، هنگام عبور نور از آنها بسیار زیبا و درخشان می‌شوند. کارهایت را هم اگر با انرژی انجام دهی، شفاف و زیبا خواهند شد.

 

روز چهاردهم

 

هنگامی که قصد انجام کاری را داری، از خود نپرس: دیگران آن را چگونه و با چه روشی انجام داده‌اند؟ بلکه بپرس: چگونه می‌توانم آن را درست و به بهترین وجه ممکن انجام دهم. این را بدان که همواره حقیقتی تازه در انتظار کشف شدن است. بدون احساس وجود این حقایق، کریستف کلمب هرگز به آمریکا نمی‌رسید و گراهام بل تلفن را اختراع نمی‌کرد.

 

روز پانزدهم

 

هر کاری را با جان و دل انجام بده. اگر شعاع انرژی‌ات را مانند ذره بینی که نور خورشید را متمرکز می‌کند، روی موانع تمرکز دهی، هر مانعی که سر راهت باشد خواهد سوخت.

 

روز شانزدهم

 

امروز را آغازی تازه بدان. چرا به چیزی که دیروز اتفاق افتاده، یا انجام شده فکر می‌کنی؟ زندگی رودخانه‌ای است که مدام به سمت آینده در جریان است. هیچ قطره‌ای از آن دوبار از زیر یک پل رد نمی‌شود. کار را با روشی تازه انجام بده، بهتر از همیشه.

 

روز هفدهم

 

افکار و رویاهایت را بسط بده. هنگامی که در بیرون چمنزاری پهناور است که از هر سو تا افق امتداد دارد. چرا خود را در آغل حبس کنی.

 

روز هجدهم

 

نگذار افکار و ذهنیاتت به صورت عادت درآیند. سعی کن هرگز در جا نزنی. هر روز از زاویه‌ای تازه به کارها نگاه کن. زندگی یک صحنة پر از ماجراست. به اطرافت نگاه کن: نشانه‌های زیبایی وجود دارند که به کشفیات تازه اشاره می‌کنند.

 

روز نوزدهم

 

مهم‌ترین چیز احساسی است که نسبت به کارت داری. وجود رنگ‌های تیره در یک تابلوی نقاشی. نشانة افسردگی نقاش آن تابلوست. رنگ‌های روشن، حاکی از وجود روشنایی و انرژی در زندگی نقاش آن تابلوست. هر کاری را با شادی انجام بده، تادیگران را هم شاد کنی.

 

روز بیستم

 

زندگی مثل یک تاب است که هم می‌تواند سرگرم کننده باشد و هم حال به هم‌زن. اگر هر بار که تاب می‌خوری احساس شگفتی کنی، لذت تاب خوردن را احساس خواهی کرد. در زندگی هم هر بار که کاری را انجام می‌دهی، از انجام آن شگفتی احساس کن.

 

روز بیست و یکم

 

حرف حق را بپذیر و کاری به گویندة آن نداشته باش. مثلاً اگر بوی دود را احساس می‌کنی و طوطی‌ات فریاد بزند که: خانه آتش گرفت! آیا به مهمان‌هایت خواهی گفت: این طوطی نمی‌فهمد چه می‌گوید؟

 

روز بیست و دوم

 

عقاید را با حقایق اشتباه نکن. حقیقت مانند دانة بادام است، و عقاید پوستة آن دانة بادام هستند. اگر به دنبال حقیقت هر چیز هستی، باید پوسته را بکنی، تا خود دانه را ببینی.

 

روز بیست و سوم

 

قبل از انجام هر کار مهمی، اول ببین چه احساسی نسبت به انجام آن داری. آیا آن کار را مهم می‌دانی؟ آیا واقعی به نظرت می‌رسد؟ آیا به دیگران کمک می‌کند؟

 

روز بیست و چهارم

 

هنگام غلیان احساسات، هیچ تصمیم مهمی نگیر. در این صورت اشتباه خواهی کرد. اول درونت را آرام کن. ذهن مانند یک دریاچه است. هنگام غلیان احساس، دریاچه مواج است. دریاچه هنگامی نور ماه را منعکس می‌کند که آرام باشد.

 

روز بیست و پنجم

 

هنگام مواجه شدن با مشکلی یادت باشد که حتماً راه حلی وجود دارد. زیرا هر چیز با جفتش به وجود می‌آید. بعد از هر سقوطی ، صعودی و بعد از هر شبی، روزی وجود دارد. ذهنت را روی راه حل‌ها متمرکز کن. برای بیرون آمدن از یک اتاق باید در را پیدا کنی، نه این که به دیوارها فکر کنی.

 

روز بیست و ششم

 

همواره از نعمت‌هایی که زندگی به تو بخشیده است، شاد باش و به خاطر آنچه که نداری گله‌مند نباش. ساختمان با سنگ‌هایی ساخته می‌شود که در دسترس‌اند، نه با سنگ‌های حیاط خانة دیگران.

 

روز بیست و هفتم

 

سعی کن مثل ماشین خرابی که خاموش نمی‌شود، دائماً در حال عذرخواهی نباشی. با این کار توجه دیگران را به اشتباهاتت جلب خواهی کرد. تلاش کن که بهترین را انجام دهی. آن‌گاه لبخند بزن و حرکت کن. تنها خداوند کامل است.

 

روز بیست و هشتم

 

هر کار خیری که در این دنیا انجام دهی، بیش از هر کس به خودت کمک خواهد کرد، به تو قدرت و انرژی و درک بیشتر خواهد بخشید. اگر خودت نقاشی کنی، دیگران از تماشای آن لذت خواهند برد. ضمن آنکه در حین کار تجربه‌ات هم در نقاشی بیشتر شده است.

 

روز بیست و نهم

 

برای عمل کردن از درونت فرمان بگیر. برای تفکر از درونت راهنمایی بجو. زیرا درک و آگاهی را باید دریافت کنی و نمی‌توانی خودت خلق کنی. زمین هنگامی گرم می‌شود که به سمت خورسید متمایل باشد.

 

روز سی‌ام

 

هر چیز که راست و درست باشد، به نفع تو و دیگران خواهد بود. خداوند بهتر از هر کس می‌داند که چه چیز به تو شادی واقعی می‌بخشد. آیا یک گیاه می‌فهمد که باد، آن را تقویت می‌کند یا باران ملال آور باعث رشد گل‌های زیبا می‌شود.

 

روز سی و یکم

 

هرگز مغرور نشو، زیرا غرور میکروبی کشنده است. غرور به تدریج عقل را زایل می‌کند و باعث می‌شود هیچ کاری را بدرستی انجام ندهی.

نمونه سوال بنویسیم سوم ابتدایی

چهارشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 19:57

1) جاهای خالی را کامل کنید ؟ 1.5

       الف: خدایا ما را یاری و........ کن تا قدر پدر و مادر و آموزگار خود را بدانیم.

       ب :                                      حیف نیست که جنگل          .

       ج : دانشمندان با ...............    فراوان به همه چیز نگاه میکنند .

2) برای هر یک از کلمات زیر یک جمله بسازید ؟ 2

       شتربان:                                                 دود کش:

       غول پیکر:                                              دلپذیر:

3) مرتب کنید ؟ 1.5

       می خواهیم _ جدید _ برای _ امروز _ نماینده ای _ انتخاب _ کلاسمان _ کنیم .

       ................................................  .

       سفالگری _ مربی _ گل _ با _ بچه ها _ راهنمایی _ با _ می کردند .

       ................................................  .

       او _ با _ می کردم _ می داشتم _ دوستی _ کاش _ بازی _ تا .

       .....................  .

4)برای هر کلمه دو کلمه تازه بنویس ؟ 1

       خواب :                                                   شنو :

5)متن زیر را کامل کنید ؟ 1.5

       حسن امید زاده معلم فداکاری است که  

6) کلمه های هم معنی را به هم وصل کنید ؟ 1.5

      سرانجام               آغاز                                مریض                   عجله                             زیست زندگی شتاب  صبر                                شروع                    عاقبت    تحمل   بیمار

7) به کلمات زیر (( گزار )) اضافه کن و جمله بساز ؟ 2

       شکر+............... = ......................................  .

       نماز +................ = .............................................  .

8) با کلمه (( هنر )) چهار کلمه جدید بساز ؟ 1

       .............

9) از سه موضوع زیر یکی را انتخاب کرده و انشایی بنویسید ؟ 8

       الف ) فصل زمستان را شرح دهید.    

       ب) سر گذشت یک میز و نیمکت را از زبان خودشان بنویسید .      

       ج) دوست دارید در آینده چکاره شوید و چه خدمتی به جامعه کنید .                                                                                                                                 

امتحان علوم

چهارشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 19:54

به نام خدا   سوالات علوم                  کلاس سوم               نام ونام خانوادگی:                 

1-انجماد را تعریف  کنید ومثال بزنید؟

 

2-اگر آب همیشه به صورت مایع بماند چه می شود ؟

3-اگر گازها به اندازه ی کافی سرد شوند .................... تبدیل میشو ند

4-آیا وقتی گلوله را داغ کنیم از حلقه میگذرد؟ چرا؟

5-راننده در روزهای گرم تابستان هوای چرخ ماشین خود را کمی خالی می کنند آیا می دانیدچرا؟ 

6-انواع انرژی را نام ببرید ؟

7-هوا پیما انرژی ...........................دارد.وگاز انرژی ...............دارد.

8-انرژی  صوتی چیست ؟

9-پنکه انرژی .............................را به انرژی..........................تبدیل  می کند.

10-خورشید هم انرژی...............وهم.................................دارد.

                  موفق باشید

ریاضی

چهارشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 19:52

)در جای خالی عدد مناسب بنویس .2

.............یکی و............. ده تایی و................ صدتایی و......................هزار تایی ==   3507

7صدتایی و 6 یکی می شود ..................

2) جمع کنید .    2

                               9                             5 5                                    8 2 2                7 3 9 

                               8 9 7 +                    6 9 3 +                               2 1    +              1      +  

                           ---------                  ----------                          ---------             -------

3) تفریق کنید . 2 

                                        2 5 8                               6 9                          7 5 4                   0 0 5 2

                                        9 4 4-                              8  -                         2 4 1 -                 6 7 1  -

                                     --------                          -------                      --------              -------_______ 

4  )هر دست لیوان 6 تا است 4 دست لیوان  چند لیوان است ؟ 2

5)ضرب کنید . 4              =4×4         =6 × 2           = 5 ×4             = 9 ×3        = 6 × 0            = 6 × 2

                                   =5 × 5          =  1 ×  1

6) 4کیلو و 200 گرم روی هم چند گرم است ؟  2

7) هر مسلمان در یک شبانه روز 5 نوبت نماز می خواند در 2 شبانه روز چند نوبت نماز می خواند ؟ 2

8) کتابی 160 صفحه داشت . احمد بار اول 36 صفحه ، بار دوم 42 صفحه و بار سوم 60 صفحه خواند . او چند صفحه از کتاب را خوانده است ؟ چند صفحه باقی مانده است ؟ 2

9)  6300متر چند کیلومتر و چند متر است ؟ 2

10)     از 810  تا 890 ده تا ده تا بنویس ؟ 2

- 810  

امتحان انشا کلاس سوم

سه‌شنبه 18 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 12:11

نام نام خانوادگی :     امتحان انشا  کلاس سوم               نوبت اول       بهمن ماه 1387

1)با کلمه های زیر جمله بسازید 4

پاکیزه :.....................................................................

مخترع : .........................................................

مسدود :......................................................................

شکوفه : .....................................                                                 

2)در جاهای خالی کلمه ی مناسب بگذارید .  2

- خدایا چنان کن سرانجام کار تو ........................ باشی وما رستگار .

- نماینده مسئول ................. و............. در کلاس است .

- شهید محمد حسین فهمیده نوجوان .................... بود .

3)مخالف کلمه های زیر را بنویسید ؟2

شب (          )   سیاه (            )  بالا (             ) برخاست (            ) 

4)واحد شمارش هریک از کلمه ها را بنویسید ؟2

کتاب : (                     ) گوسفند : (                      )   قالی :(                     ) شتر : (                     )

5)معنی کلمه های زیر را بنویسید ؟ 2

مسدود کرد (                     )  رأی(                       ) آغاز (                     )  اوقات فراغت (                     )

6) در باره ی ریز علی خواجوی هرچه می دانید بنویسید ؟ 8

......................................................................

.............................................................................

......................................................................

...............................................................................

..........................................................................

...............................................................................

...............................................................................

امتحان :انشاء پایه ی: سوم دبستان

سه‌شنبه 18 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 08:54

هر دو کلمه را در یک جمله بکار ببرید.1

آسمان ـ ستارگان ـ آبی ـ روشن

........................................................................................................................................

............................................................................................................

جاهای خالی را کامل کند.2

خدایا ما را یاری کن تا با دوستانمان خوب و ............................... باشیم .

برای گردش ............................ به دامنه ی کوه می رویم .

اگر جنگل ................................................................

شاعر بزرگ ایران ................................ داستان رستم و افراسیاب را به شعر در آورده است

هر یک از کلمه ها را به جمله ای وصل کن که با آن ارتباط دارد؟5/1

لبخند                          یک ثروت ملی است

نفت                            هر سال شکوفه می دهند

درختان                         با آن ، دنیا گلستان می شود

کلمه های زیر را با (( ان )) یا ((ها)) جمع ببند.1

نقاشی : ..........................                   درخت : ................................

مخالف کلمه ها را بنویس .1

گرسنه: .............................              آغاز: .............................

هم معنی کلمه های زیر را بنویسید  .5/1

نماینده  : .............................               سرانجام: .............................                     مریض : .............................

مرتب کن :1

نوشت ـ در ـ مشخصات ـ دفتر ـ مرا ـ او

............................................................................................

دو کلمه بگویید که یکی ((گاه)) و دیگری (( ستان)) داشته باشد. 1

        ...........................................                        ...................................

به کدام شهر یا روستای ایران سفر کرده ای ، گزارش کوتاهی درباره ی سفرت بنویس.10

ریاضی کلاس دوم

دوشنبه 17 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 19:43

1-جواب جمع وتفریق های  زیر را پیدا کنید.

                                              =8+9                                 =9-16

                                           =9+7                             =3-13

                                           =8+3                             =4-19

                                           =5+7                            =3-10

2-عدد های زیر را با حروف بنویسید.

375................................................ 

 728......................................................

103..............................................

941.......................................................

3-عدد های زیر را با رقم بنویسید.

پانصدو بیست و چهار.................

 هفت صدو سه..............

هشت صدو سی وپنج.................                    

نه صدو سی..................

4-یک عدد سه رقمی بنویس که دهگانش 8  ویکانش 5 باشد........................                                 

5-ادامه ی اعداد را بنویس. /

-.................-................-.................-55-50

-................-....................-...............-33-30            

6-به سوال های زیر جواب دهید.

1مترچند سانتی متر است؟...................

375 سانتی متر .....................مترو..................... سانتی متر است.

7-جاهای خالی را کامل کن.

                     ............... صدتا                             3یکی

      409یعنی    ..............ده تا          ................یعنی    4ده تا

                       .............یکی                            0صد تا

8-چهار عدد زوج  دورقمی بنویس.

..................-....................-......................-.......................

9- جمع و تفریق زیر را روی محور اعداد نشان دهید.

=8-14                                                                                                

 =4+5

10-در یک طرف خیابانی 39 درخت و در طرف دیگر 46 درخت کاشته ا ند در این خیابان چند درخت کاشته اند؟

                                در این خیابان ...............درخت کاشته اند .

11-جمع و تفریق کنید .

 875             237          46              95

 119  +         48  +          6  -           42-               

12-  مربّع چند ضلع دارد ؟..............................       

مثلّث چند ضلع دارد ؟.................................

المپیک

دوشنبه 17 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 17:02

بازی‌های المپیک

بازی‌های المپیک به جشنواره ورزشی ای گفته می‌شود که به عقیده باستان‏شناسان و تاریخ‏نویسان در یونان باستان به انجام می‌رسید، و در اواخر قرن ۱۹ میلادی مجدداً احیا شد.[۱] در دوره باستان جشنها در ابتدا جنبه مذهبی داشته و برای ادای احترام به زئوس (پادشاه خدایان یونان) در صحن مربوط به او در المپیا برگزار می‌شد. در یونان باستان شرکت کنندگان متشکل از مردانی که ثروت و وقت کافی داشتند که به تمرین ورزشی بپردازند بودند.[۲] پس از احیا مسابقات در دوران مدرن، تا دهه هفتاد قرن بیستم میلادی شرکت کنندگان حتما می‌بایست ورزشکاران غیر حرفه‌ای می‌بودند. ولی در طی دهه هشتاد قرن بیستم، درها به روی ورزشکاران حرفه‌ای هم باز شد.


ادامه مطلب ...
( تعداد کل: 4403 )
<<    1       ...       290       291       292       293       294    >>