X
تبلیغات
رایتل

امتحان تاریخ پایه اول راهنمایی

شنبه 15 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 09:25

1-    کسی که درباره زندگی گذ شته بشر مطالعه می کند ...................... نامیده می شود .
2-    مردم .....................  بااستفاده ازلوله های سفالی  شبکه آبرسانی ایجاد کرده بودند  .                             1نمره
 
   3- کتاب مقدس زردشتیان چه نام دارد ؟ 1) تورات  2) انجیل  3) اوستا   4) قرآن
                                                                                                                                        2نمره
  4- پارس ها درکجای ایران ساکن شدند؟  1) غرب   2) شرق  3) جنوب   4) شمال شرقی
 
 5- مهم ترین کارفینیقی ها چه بود ؟       1) اختراع خط   2) اختراع الفبا  3) اختراع پول  4) اختراع طلا
 
 6- پایتخت کشورآشورچه شهری بود؟    1) شوش         2) اور        3) نینوا        4) بابل
 
 
7- درجامعه روستایی وظیفه ی اصلی ریش سفید چه بود ؟                                                                     1نمره
 
 
8- مهم ترین فایده مطالعه تاریخ چیست ؟                                                                                           1نمره
 
 
 
9- مهم ترین ویژگی های افراد یک قبیله چه بود ؟                                                                                 1نمره
 
 
10- حمورابی که بود ؟                                                                                                                1نمره
 
 
11- دواقدام مهم مردم لیدی چه بود ؟  1) .................................     2) ..............................                1نمره
 
 
12- چرا چادرنشینان توانستند کشور سومررا به آسانی تصرف کنند؟ (یک دلیل بیاورید )                              1نمره
 
 
13- به چه سرزمین هایی بین النهرین گفته می شد؟                                                                            1نمره
 
 
 
14- پس از سقوط آشور حکومت ماد باکدام کشورها همسایه شد؟ ( دوکشور)                                            1نمره
    1) ..........................          2) ..............................
                                                                                                                                                                          1نمره
   15- تاریخ چیست ؟
 
 
 
 16- چرا آریایی ها تصمیم به مهاجرت گرفتند ؟ (چها رمورد)                                                                              2نمره
   1) ...................................................      2) ...............................................
   3) ................................................      4) ..................................................
 
  17- دلایل ضعف حکومت مادها رابنویسید ؟ (دومورد)
    1) ..............................................................            2نمره
    2) .................................................................. .
  18- چه عواملی زند گی کوچ نشینان را تهد ید می کرد؟ (دومورد)                                                                    2نمره
 
 
19- رابطه بین گزینه ها را پیدا کنید وبا خطی به یکدیگر وصل کنید .
 
                            آ شور                              ماد                                                                                                                                           2نمره
                          شهرتب                            شوش
                         دیا اکو                            شمال بابل
                                ایلام                                مصر

امتحان : تاریخ و مدنی

جمعه 14 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 20:06

اسلام از سرزمین ...................... طلوع کرد.

نام پدر حضرت محمد(ص).....................و نام مادرش............................و نام پدر بزرگش ................. بود.

به برگزیده شدن حضرت محمد(ص)به پیامبری ................... می گویند.

حضرت محمد(ص) در چند سالگی به پیامبریرسید؟

1- 25 سالگی                   2- 30 سالگی                     3- 40 سالگی                     4- 45 سالگی

نام همسر حضرت محمد (ص) چه بود؟

1- آمنه                    2- مریم                      3- فاطمه                 4- خدیجه

مسلمانان به سرپرستی چه کسی به حبشه هجرت کردند؟

1- حضرت علی                       2- جعفر بن ابی طالب                   3- حضرت محمد

بیعت یعنی چه؟

علت پافشاری مردم برای خلافت حضرت علی (ع) چه بود؟

خلافت یعنی چه؟...................................................................................................

دو خصوصیت اخلاقی پیامبر را بنویسید.

دو جنگ مهم پیامبر را نام ببرید. 1-....................... 2-......................................

مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود؟.

آرزوی پیامبر قبل از بعثت چه بود؟

دو دلیل اهمیت مکه قبل از اسلام را بنویسید

چرا به پیامبر محمد امین می گفتند؟

چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستند؟

جهاد یعنی چه؟

معنای استقلال را با ذکر یک مثال توضیح دهید

حکومت ایران در ................. فروردین سال ....................به جمهوری اسلامی تبدیل شد.

بیش از ................ درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی آری دادند.

جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟

مهم ترین قانون هر کشور قانون  ......................... نام دارد.

بالا ترین مقام کشور مقام ....................... است.

چرا باید به قانون احترام بگذاریم؟

در جمهوری اسلامی مردم چگونه در اداره ی کشور شرکت می کنند؟

درباره ی قوه ی مقننه یا قانون گذاری یک سطر بنویسید

                                                                            

                      پیروز باشید و سربلند ( شریفیان )

امتحان تاریخ و مدنی

جمعه 14 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 20:03

1-  دانشمندان چگونه به زندگی انسان های نخستین پی برده اند؟

2- چه چیز به انسان کمک کرد تا بر سختی ها پیروز گردد؟

3- خداوند برای هدایت انسان چه کسانی را فرستاد؟

4- چرا انسان های اولیه به صورت گروهی به شکار می رفتند؟

5- انسان اولیه از آتش چه استفاده هایی کرد؟

6- غار چه نقشی در زندگی انسان اولیه داشت؟

7- چرا قرآن انسان را اشرف مخلوقات می داند؟

8-  اهلی کردن حیوانات چه کمکی به انسان ها کرد؟

9- در دوره ی شکار وظیفه ی زنان چه بود؟

10- انسان در ابتدا چه حیواناتی را اهلی کرد؟

11- انسان چگونه کشاورزی را آموخت؟

12- اولین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

1-  خانواده با ازدواج .........و ..........به وجود می آید.

2- با تولد فرزند جمعیت خانواده ............. می شود.

3- برطرف کردن نیازهای یک خانواده ی پرجمعیت مشکل تر است یایک خانواده ی کم جمعیت؟..................چرا؟

4- پدر و مادر چه کارهایی برای ما انجام می دهند؟

5- فرزندان در خانواده چه وظیفه ای دارند؟

6- چرا اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟

7- معنی نظم چیست؟

بانک سوال دوره ی دبستان گرمه              http://nyfiresh.blogsky.com

امتحان ریاضی

جمعه 14 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 18:46

) در جای خالی عدد مناسب بنویسید ؟ 2نمره

     الف: 8 ده تایی و 5 صدتایی می شود ............

    ب : .......... یکی و.......... ده تایی و .......... صدتایی میشود . 872


ادامه مطلب ...

ا متحان املاء

جمعه 14 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 18:43

خدایا ا به من کمک کن تا در این سا ل هم ‍، از آموزگار و دوستان خوبم چیزهای بیشتری یاد بگیرم وبه کلاس با لا تر بروم.

  - در نزدیکی مشهد شهر قدیمی توس و آرامگاه فردوسی شاعر بزرگ ایران قرار دارد .
 
 - خرس کو چو لو که از حرف های بچّه فیل چیزی نفهمیده بود ، ناراحت به راه افتاد .
 
  - بچّه های عزیز ، خدا کسی را که به حیوانات مهربانی کند دوست دارد .

 -  سرانجام نوشا به لانه برگشت و در آن جا کوشا را دید که پزشک ماهری شده بود .

 - مادرم گفت :‌‌ « پدر بزرگ مرد مهربانی است ، او همه را دوست دارد و به همه محبّت می کند .»

 - بچّه های رنگین کمان خوش حال شدند و تصمیم گرفتند که همیشه با هم مهربان باشند .

 - مردان و زنان ایرانی پر تلاش و با ایمان هستند . آنان کشور خود را از حمله ی دشمنان حفظ می کنند .

 - در نو روز ، مردم به دید و باز دید یک دیگر می روند . کوچک تر ها دست بزرگ تر ها را می بوسند و بزرگ تر ها به
    کوچک تر ها عیدی می دهند .

  - بیشتر پروا نه ها در دشت ها ، باغ ها ، میان گل ها و سبزه ها زندگی می کنند .

نمونه متن املا - پایه اوّل ابتدایی

جمعه 14 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 16:36

نمونه متن املا - پایه اوّل ابتدایی

نام درس: نان  نشانه ی درس: نـ ن

 باران نم نم می بارد.ابر در آسمان است.درس آسان است.آدم دندان دارد.مادر در دست نان دارد.داماد ابرو دارد.من انار در دست دارم.من برادر دارم.


ادامه مطلب ...

بنویسیم کلاس اول ابتدایی

جمعه 14 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 16:34

نام و نام خانوادگی:..............                              دوم آذر 1388

مانند نمونه بنویس

بـ   ب _................................................................................................

با _ با _...............................................................................................

آ ا _ آ ا_...............................................................................................

داد _ داد _...........................................................................................

بام _ بام _ ...........................................................................................

دام _ دام _ ..........................................................................................

سـ س _ سـ س _.................................................................................

دوست _دوست _..................................................................................

بست _ بست _ ...................................................................................


ادامه مطلب ...

بزرگترین بانک نمونه سوالات امتحانی ابتدایی راهنمایی دبیرستان

پنج‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 20:00

آزمون علمی کلاس چهارم اسفند ۱۳۸۸

پنج‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 19:22

نام و نام  خانوادگی                      آزمون علمی   پایه چهارم                                      اسفند ۱388

1- معنی کلمه سماءکدا م است :

الف)کوه ها                                   ب)آسمان                               ج)  زمین                               د) چشمه

2- کدام کلمه زیر به معنی « صالحات » می باشد:

الف ) کارهای خوب              ب) کارهای سخت                  ج) کار نیک                            د) انجام دادن  

3- بزر گترین و مهم ترین مسجد اسلامی کدام یک از موارد زیر است:

الف)  مسجد کوفه                   ب) مسجد الاقصی                      ج )  مسجد الحرام                    د) مسجدالنبی

4- نماز آیات در چه هنگام خوانده می شود؟

  ا لف) خورشید گرفتگی          ب) ماه گرفتگی                          ج)زلزله                                 د) همه موارد


ادامه مطلب ...
( تعداد کل: 4374 )
<<    1       ...       288       289       290       291       292