محصولات ویژه

امتحان ریاضی کلاس سوم دبستان بهمن 89

دوشنبه 4 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 17:49

1 به رقم و حروف بنویس   2 نمره

سه هزار و چهارصد و بیست و سه

              1024

2 در جای خالی از کلمه های کوچک تر یا بزرگ تر استفاده کنید. 1 نمره

عدد های چهار رقمی .................. از عددهای سه رقمی اند.

عددهای یک رقمی ........................ از عددهای دو رقمی اند.

3 مریم و زهره هر کدام برای پیراهن خود 6 دکمه خریدند آنها چند دکمه خریدند؟   1 نمره

4 سه کیلو گرم چند گرم است؟   5/0 نمره

5 چند 3 تا می شود 12 تا؟ ...............      5/ 0 نمره

6 جمع و تفریق های زیر را انجام دهید.2 نمره 

           505                780                     950           800

           308   +           199   +                706   -         199   -

7 -  4700 متر ............... کیلومتر و ................ متر است.  1 نمره

8 علامت < = >  بگذار  1 نمره

699          236 + 453                        610 + 78              169 857

8 ضرب و تقسیم های زیر را انجام دهید. 4 نمره            = 5 × 3                    = 9 × 2                  = 8 × 7

       = 6 × 9                  = 6 ÷ 24               = 8 ÷ 32                   = 3 ÷ 27                      = 7 ÷ 28

9 حاصل ضرب یک در هر عدد برابر است با ...................     5/0 نمره

10 حاصل ضرب هر عدد در صفر برابر است با ..................       5/0 نمره

11 - ........ یکی و ......... ده تایی و ........... صد تایی و .............. هزارتایی می شود 3507     1 نمره

12 یک پنج ضلعی کشیده سپس قطرهای آن را رسم کنید.   1نمره

13 دو کیلوگرم چند نیم کیلوگرم است؟  1 نمره

14 برای 7 ÷ 14 یک مسئله بنویسید و آن را حل کنید. 1  نمره

15 مثلثی که 3 ضلع هم اندازه دارد ........................... و مثلثی که 2 ضلع هم اندازه دارد ...................... نام دارد. 1 نمره

16 دهانه پرگار را به اندازه 3 سانتی متر باز نموده و دایره ای رسم نمایید. 1 نمره

نظرات (0)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد