X
تبلیغات
نماشا

کسب درآمد از اینترنت آنقدر هم آسان نیست

ولی با کمی همت و صبر و حوصله امکان پذیر است.پس تا انتها با ما باشید

شما حتما تا به حال خیلی در مورد روش های کسب درآمد از اینترنت جستجو کرده اید. حتما به خیلی از سایت ها مراجعه کرده اید و مقالات مختلفی راخوانده اید - چه انگلیسی یا فارسی.اما هیچ کدام از این ها نتوانسته اند راه مطمئن و سریعی پیش پایتان بگذارند تا بتوانید به درآمد دلخواه خود دست یابید.حتی ممکن است این همه اطلاعات پراکنده شما را بیشتر سردرگم کرده باشد تا اینکه به شما کمک کند.حتما سوالات مهمی در ذهن شماست و به دنبال پاسخ خود سرگردان هستیدبعد از این همه جستجو شاید از خود تان پرسیده باشیدآیا واقعا راه آسان تر و سریع تری وجود ندارد؟ چه طور خیلی افراد از طریق اینترنت درآمد عالی کسب می کنند ولی من هنوز موفق نشده اممن کاملا شرایط شما را درک می کنم برای این که خودم هم 5 سال پیش دقیقا در جایگاه شما قرار داشتم. بی نهایت مشتاق بودم که راه کسب درآمد از اینترنت را کشف کنم و در این کار موفق شوم.خیلی جستجو و تحقیق کردم. به هر سایتی که فکرش را بکنید هم سر زدم و چند هزار دلارصرف خرید کتاب های خارجی از اساتید خارجی در این زمینه کردم. ماه ها طول کشید تا جواب تک تک سوالاتم را پیدا کردم و موفق به کسب درآمد عالی شدم. در اینجا من یکی از روشها رو برای دوستان قرار دادم که شما با کلیک روی بنر زیر می تونیدتوی سایت عضو بشید و از خدمات رایگان  ساخت فروشگاه فایل که سایت در اختیارتون قرار میده استفاده کنیدو شروع به آپلود فایل برای فروش کنین اگه تمام روشهارو خواستید می تونید باکلیک روی ادامه روشها به اونها دسترسی داشته باشید


ادامه روش ها


  

شما باید حد اقل دو ماه روزی بیست فایل آپلود کنید تا زمانی که فایل های شما زیاد و فروشگاه شما در موتورهای جستجو جا بیفتد.یعنی روزی حداقل دو ساعت کار با اینترنت بعد از دو ماه شما حد اقل ماهی یک میلیون درآمد خواهید داشت که به مرور بیشتر هم می شود...تا مرز چهار میلیون .شما بعد از این مدت دیگر نیازی نیست روزی دو ساعت کار کنید ولی فراموش نکنید که باید همیشه فروشگاه را بروز کنیدهمین ولی شما برای آپلود کردن فایل نیاز به مقالات و تحقیقات  آماده در قالب ورد یا پی دی اف داریدکه اگه خودتون داشته باشید چه بهتر ولی اگه نداشته باشید باید فایل تهیه کنید.ما در این جا برای شما فایل ها را در بسته های دویست و پنجاه تاییآماده کرده ایم که همه بسته ها شامل 250 فایل متنوع از قبیل مقاله تحقیق پایان نامه پروژه کارآموزی کارورزی طرح توجیهی طرح تولیدی مقالات علمی و... می باشند ضمنا فایلهای هیچ کدام از بسته ها تکراری نمی باشد

بسته فایل 1 شامل 250 فایل          حجم فایل 119 مگابایت

بسته فایل 2 شامل 250 فایل          حجم فایل 45 مگابایت

بسته فایل 3 شامل 250 فایل          حجم فایل 40 مگابایت

بسته فایل 4 شامل 250 فایل          حجم فایل 26 مگابایت

بسته فایل 5 شامل 250 فایل          حجم فایل 47 مگابایت

بسته هدیه آموزش کسب درآمد از طریق فایل به ارزش 10000 تومان  به قیمت رایگان به خریدار هر کدام از بسته ها هدیه داده می شودقیمت خرید یک بسته 15000 تومانقیمت خرید بیش از یک بسته به ازای هر بسته 5000 تومان به مبلغ اضافه می گرددبرای خرید بسته ها می توانیدیک بسته یا بیشتر انتخاب و مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6037997152300704نزد بانک ملی به نام محسن شریفیان واریز و پس از واریز شماره پیگیری , تاریخ واریز ,مبلغ و تعداد بسته درخواستی را از طریق نرم افزار تلگرام یا اس ام اس به شماره همراه ما 09216377638 اطلاع دهید تا آدرس دانلود فایلها.و همچنین فایل هدیه برایتان ارسال شود

سوالات تستی زبان انگلیسی دوم راهنمایی

1. It’s ….. to twelve. It’s 11:45.

    a. past        b. fifteen      c. a quarter     d.fifty

2. ……. books are on the desk?

    a. Who       b. What time     c. Where      d. Whose

3. Our class ….. a whiteboard.

    a. is          b. has        c. have        d. are

4. …. home, please.

    a. Go to        b. Go          c. Go at           d. goes

5. Are you and your brothers students? Yes, … .

    a. he is                b. they are            c. it is        d. we are

6.  ….  come here. 

    a. Aren’t             b. Isn’t            c. Don’t         d. Haven’t

7. She has a baby.  …. Name is Reza.

      a. My             b. Her               c. His               d. Your

8.  ……….. have a map.

      a. Nima and I        b. This boy          c. Miss Irani       d. Reza

9.  ……… a nurse.  

      a. We’re            b. You’re                c. It’s               d. they’re

10. That is a ………….. .

      a. umbrella         b. apple               c. eye                 d. glass

11.  ….. pens are those? Ali’s. 

      a. What           b. What time        c. What color           d. Whose

12. It is ………. .

      a. a green        b. green book       c. a green book         d. green books

13. Their brother has a car. It’s ….. car.

       a. his            b. your                c. her                    d. their

14. There are ….. in the street.

      a. ten car        b. ten cars          c. a cars          d. many car

15. There …. many soldiers in the picture.

      a. isn’t            b. aren’t             c. haven’t         d. is

16. This boy …… his books every day.

      a. study           b. studies          c. to study         d. are study)

17. Don't ….. Ping-Pong in the classroom.  

      a. play            b. plays              c. to play              d. Are play

18. Let's ….. to our teacher.

      a. listens            b.  to listen       c. are              d. listen

19. My ….. eats lunch.

        a. brother          b. brothers        c. friends       d. sisters

20. That boy …. at 9 o'clock.

       a. get                b. gets up           c. to get up      d. go to bed

21. Nima and I ……. our homework.

      a. do               b. are               c. does             d. am

22.  ….. work in the library.

       a. My father         b. My sisters        c. Ali          d. He

23. Is Mina  a nurse? Yes, ……     is.  

       a. he              b. it              c. she              d. Mina

24. Ali has ……..   umbrella.    

       a. a                     b. an                 c. three            d. two

25. Ali and Reza …….   students.

      a. has                  b. are                   c. is               d. come

26. Are  ……… baskets? Yes.

     a. they               b.  we                 c. this               d. that

27. We pray in a ……..  .

       a. radio             b. street           c. desk             d. mosque

28. ….. girls are good students.

      a. This               b. They             c. Those             d. that

29. We watch TV ….. home.

      a. in                 b. at               c. on             d. under

30. We play football …..  Fridays.

       a. in               b. at                c. on              d. under

31. She looks …. the map.

      a. at              b. in                c. on               d. down

32. What are you? I am …… .

      a. Ali             b. His brother         c. a student            d. teacher

33.  ………………….. do you live? In Tehran.

      a. Who          b. What          c. When         d. Where

34. Ali ………. at home now.

      a. is studying          b. studying          c. studies          d. study

35.  ………………….. do you live? In Tehran.   

       a. Who                 b. What               c. When            d. Where

36. I have a ….. in my pocket.

        a. taxi               b. yellow               c. red pen         d. house

37. She eats …. at one o'clock.

         a. dinner           b. lunch             c. breakfast               d. plate

38. Goodbye, ….. you tomorrow.

         a. eat                 b. nice                 c. see                  d. look

39. Their mother …… the room.

        a. cleans             b. comes                 c. opens                 d. prays

40. I am …………..  a letter.         

        a. writing              b. listening                c. speaking              d. looking