X
تبلیغات
رایتل

دوست داری یک سایت رایگان داشته باشی؟ فضای نامحدود واسه آپلود فایلات چی؟ کانال و روبوت رایگان واسه سایت هم می خوای؟ راستی اگه بگم سایتت می تونه درآمد ماهیانه بالای ۵۰۰ هزار تومان داشته باشه چی؟ تو می تونی اینجا فروشگاه رایگان واسه خودت افتتاح کنی اگه محصولی واسه فروش نداری اصلا مهم نیست چون می تونی محصولات بقیه اعضا رو بفروشی و پورسانت تا ۷۵ درصد داشته باشی دیگه چی می خوای تا دیر نشده کلیک کن آخه ظرفیت محدوده

4kia.ir

اگه دنبال کسب و کار اینترنتی هستی

ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی رایگان

با ۳۰ هزار تومان هدیه عضویت به صورت کارت هدیه و ارسال درب منزل شما

فقط در پنج دقیقه درگاه خود را بسازید

nextpay

سوالات تستی ریاضی کلاس چهارم ابتدایی ارسالی دوستان

دوشنبه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 18:08

1 هشت بسته ی ده هزار تایی چند می شود ؟ باعلامت ×نشان دهید0

الف)800000    (  )                         ب)18000   (  )

ج)80000         (  )                           د)81000      (‌‌  )

2 کوچک ترین عدد بین اعداد زیر کدام است؟باعلامت×نشان دهید0

الف)100101( )              ب)101000( )               ج)101010( )            د)100110 ( )

3 برای رسم یک خط کافیست چند نقطه از آن را داشته باشیم؟

الف)یک نقطه( )                ب)دو نقطه( )                  ج)سه نقطه( )                   د)چهارنقطه( )

4 یک پاره خط چند نقطه ی وسط دارد ؟

 الف )5 تا( )               ب)6 تا( )                    ج)3 تا()                 د)1

5 به خطی که ازدوطرف باز باشد000000000000000000می گویند0

 الف)نیم خط( )            ب)پاره خط( )           ج)خط راست( )                د)خط شکسته( )

6 زاویه ای  که از زاویه ی راست کوچک تر باشد چه نامیده می شود؟

الف)تند( )               ب)راست( )                   ج)قائمه( )                    د)زاویه ی باز( )

7 ‍‍‍در کدام عدد ارزش مکانی 3 بیشبر است؟

الف)93256 ( )           ب)99083 ( )                    ج)99399( )                   د)911939 ( )

8  کدام یک از ضرب های زیر رابه کمک جمع نمی توان انجام داد؟

الف)1×8 ( )             ب)0 ×6 ( )                       ج)7 ×1 ( )                      د) 2×7 ( )

9 از یک نقطه ی خارج یک خط ،چند عمود می توان بر آن رسم کرد؟

الف)5 خط( )                   ب)2خط ( )                           ج)1خط ( )                          د)خط های زیاد ( )

10 در کدام یک از خط های زیر عمود منصف رامی توان رسم کرد؟

الف)خط( )                   ب)پاره خط( )                  ج)نیم خط( )                 د)خط راست ( )

11 چهار ضلعی که دو ضلع موازی داشته باشدچه می گویند؟

الف)مربع( )                     ب)ذوزنقه( )                ج)لوزی( )                          د) مستطیل ( )

12 ضلع روبه روی زاویه ی راست در مثلث قائم الزاویه چه نام دارد؟

الف)راس( )                       ب)نیم خط( )                  ج)قطر( )                     د)وتر

13 کدام یک از اعداد زیر نمی تواندباقی مانده ی تقسیم عددی بر 5 باشد؟

الف)0 ( )                  ب)3 ( )                             ج)4 ( )‌                            د)6 ( )

14 به جواب تقسیم چه گفته می شود؟

الف) خارج قسمت( )                 ب)باقی مانده( )                      ج)مقسوم( )                  د)مقسوم علیه( )

15 واحد اندازه گیری گازوئیل کدام یک از موارد زیر است؟

الف)سانتی متر( )                     ب)لیتر( )                           ج)کیلوگرم( )                  د)متر مربع( )

16 کدام یک از اعداد زیرهم بر4 وهم بر3 بخش پذیر است؟

 الف)460 ( )                  ب)192 ( )                     ج)35 ( )                     د)220 ( )

ارسالی توسط مهدی غلامزاده دانش آموز کلاس چهارم دبستان امام حسین گرمه