X
تبلیغات
شیکسون
دانلود کتاب چشم طلایی آثار و نشانه های گنج کتاب چشم طلایی دانلود اولین مرجع کامل اثار و علائم گنج یابی ادامه مطلب ...

شارژ رایگان هرمی ایرانسل جدید سامانه جدید هست و امروز ۵ آذر ۹۴ فعال شده برای فعال سازی کد 11293983 به 737462 ارسال سپس فقط دعوت یک نفر و دریافت 1000 تومان  شارژ رایگان

فروشگاه آنلاین بانک کامل پایان نامه پروژه و تحقیق با امکان جستجو


بسته طلایی کسب درآمد از اینترنت مهندس طلوعی با قیمتی فوق العاده دیگر نیازی به کار در بیرون از منزل نیست و فقط با صرف 1 تا 2 ساعت در روز درآمدی باورنکردنی خواهید داشت.

مهندس طلوعی به شما تضمین خواهد داد که بعد از گذشت دو الی سه هفته به درآمدی بالای 100 هزار تومان در روز خواهید رسید. ادامه مطلب...

سوالات تستی ریاضی کلاس چهارم ابتدایی ارسالی دوستان

1 هشت بسته ی ده هزار تایی چند می شود ؟ باعلامت ×نشان دهید0

الف)800000    (  )                         ب)18000   (  )

ج)80000         (  )                           د)81000      (‌‌  )

2 کوچک ترین عدد بین اعداد زیر کدام است؟باعلامت×نشان دهید0

الف)100101( )              ب)101000( )               ج)101010( )            د)100110 ( )

3 برای رسم یک خط کافیست چند نقطه از آن را داشته باشیم؟

الف)یک نقطه( )                ب)دو نقطه( )                  ج)سه نقطه( )                   د)چهارنقطه( )

4 یک پاره خط چند نقطه ی وسط دارد ؟

 الف )5 تا( )               ب)6 تا( )                    ج)3 تا()                 د)1

5 به خطی که ازدوطرف باز باشد000000000000000000می گویند0

 الف)نیم خط( )            ب)پاره خط( )           ج)خط راست( )                د)خط شکسته( )

6 زاویه ای  که از زاویه ی راست کوچک تر باشد چه نامیده می شود؟

الف)تند( )               ب)راست( )                   ج)قائمه( )                    د)زاویه ی باز( )

7 ‍‍‍در کدام عدد ارزش مکانی 3 بیشبر است؟

الف)93256 ( )           ب)99083 ( )                    ج)99399( )                   د)911939 ( )

8  کدام یک از ضرب های زیر رابه کمک جمع نمی توان انجام داد؟

الف)1×8 ( )             ب)0 ×6 ( )                       ج)7 ×1 ( )                      د) 2×7 ( )

9 از یک نقطه ی خارج یک خط ،چند عمود می توان بر آن رسم کرد؟

الف)5 خط( )                   ب)2خط ( )                           ج)1خط ( )                          د)خط های زیاد ( )

10 در کدام یک از خط های زیر عمود منصف رامی توان رسم کرد؟

الف)خط( )                   ب)پاره خط( )                  ج)نیم خط( )                 د)خط راست ( )

11 چهار ضلعی که دو ضلع موازی داشته باشدچه می گویند؟

الف)مربع( )                     ب)ذوزنقه( )                ج)لوزی( )                          د) مستطیل ( )

12 ضلع روبه روی زاویه ی راست در مثلث قائم الزاویه چه نام دارد؟

الف)راس( )                       ب)نیم خط( )                  ج)قطر( )                     د)وتر

13 کدام یک از اعداد زیر نمی تواندباقی مانده ی تقسیم عددی بر 5 باشد؟

الف)0 ( )                  ب)3 ( )                             ج)4 ( )‌                            د)6 ( )

14 به جواب تقسیم چه گفته می شود؟

الف) خارج قسمت( )                 ب)باقی مانده( )                      ج)مقسوم( )                  د)مقسوم علیه( )

15 واحد اندازه گیری گازوئیل کدام یک از موارد زیر است؟

الف)سانتی متر( )                     ب)لیتر( )                           ج)کیلوگرم( )                  د)متر مربع( )

16 کدام یک از اعداد زیرهم بر4 وهم بر3 بخش پذیر است؟

 الف)460 ( )                  ب)192 ( )                     ج)35 ( )                     د)220 ( )

ارسالی توسط مهدی غلامزاده دانش آموز کلاس چهارم دبستان امام حسین گرمه