محصولات ویژه

امتحان بنویسیم نوبت اول

یکشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 18:08

1-درجاهای خالی کلمه ی مناسب بگذارید.5/1
به کسی که کارش نوشتن است........................می گوییم.                  کسی که مرتّب نباشد.................. ..است.
 به کسی که در اداره کار می کند.........................می گویند.                   

2-جمله ها را کامل کن.  5/1                         تهرانی یعنی کسی که ا هل............... است.
ماپرچم کشورمان را دوست....................         به کسی که اهل خراسان باشد.........................می گویند.

3-جمله های درهم ریخته ی زیر را مرتّب کن.2
سخن     آدم     دعا    باخدا می گوید    در موقع..............................................................................................
است     قلّه ی    ایران   دماوند      بلند ترین..................................................................................................
                                                                              
4- دردو جمله بنویس که از خدا چه می خواهی.1
....................................................................................

5- جا های خالی را پر کن .1
  به محل آموزش .................می گویند.                     بهار-تابستان-زمستان از......................................  .هستند.

6- مخالف کلمه های زیر را بنویس.2
بلند:....................               خانم:................                      خیس:......................                روزانه:.....................

7-به هرکلمه (ی)اضافه کن وجمله بنویس.2    ابر: (............)........................................................................................
     بلند:(.............)............................................................................
باران:(...........)...........................................................................   بخار:(...............)......................................................................

8-از کوچک به بزرگ بنویس.  1
ماه – سال – روز – هفته - .................................................................
نوزاد – پیرمرد – نوجوان – جوان - ...................................
                                                                                         
9- در جای خالی کلمه ی مناسب بگذار :1

به دستما لی که از کاغذ باشد .........................................  می گویند .
به کوزه ای که از جنس سفال باشد .......................................... می گویند .


10- با کلمه های زیر جمله بساز : 7
پرنده : ..................................................................................................

کارگر :.....................................................................................................

نگهداری :...................................................................................................

نوزاد :.......................................................................................................

شنا :.....................................................................................................

پزشک :.................................................................................................

مسافران :..............................................................................................   

       موفّق                و         پیروز              باشید
   

نظرات (0)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد